Ялтаст дулааны солилцуур

 • Дулаан солилцооны коэффициент өндөртэй.
 • Овор хэмжээ, жин бага.
 • Ашиглалтын явцад ялтасны тоог өөрчлөх замаар хүчин чадлыг мөн өөрчилж болно.
 • Дулаан солилцуурын ялтас нь исэлдэхгүй материалаар хийгдсэн. / Зэврэхгүй ган, гууль, титан, никель гэх мэт. /

Автомат тохируулагч
Халаалт, агааржуулалт, хэрэглээний халуун ус хангамжийн системийг гадна цаг агаарын байдал, хэрэглэгчийн дулаан хэрэглээний горимын онцлог зэргийг харгалзан дулааны эрчим хүчний зарцуулалтыг автоматаар тохируулна.
Хэт авианы дулааны тоолуур


Зориулалт:
 • СХЗГ-ын загварын туршилтанд орж Монгол улсад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн.
 • Улсын баталгаажуулалтанд орж гэрчилгээ авсан
 • Data logger буюу хэмжилтийн мэдээг цаг, хоног, сараар харуулдаг. Мэдээг сүлжээ болон зөөврийн багажаар авах боломжтой
 • Хэрэглэгч өөрийн хэрэглээ болон системийн нөхцөлд тохируулан сонгох өргөн сонголттой. (оролтын диаметр 15-100мм, зарцуулалт хэмжих хүрээ 0,5-120 м3/цаг. )

Давтамж хувьсгуур


Зориулалт:
 • Хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурдыг тохируулах
 • Дулаан, цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх
 • Хөдөлгүүрийн иж бүрэн хамгаалалт
Ашиглагдах хүрээ:
 • Насос
 • Сэнс
 • Тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүр

Бидний түүх


 “АЛЬЯНС-ТЕХ” ХХК ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАНЫ 15 ЖИЛИЙН ОЙ, ИХ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ